Helen’s China

Helen’s China

Yu Yung garden 3 Shanghi Beijing Baked fish dinner Beijing Forbidden City Beijing Lindie and the Wall Beijing Peking duck Beijing The Wall I made it Bund in Shanghi Dinner in Xian Muslim area Going through the locks on Yangze Hot Pot demo Yangze Interesting dessert...
Lorraine’s Italy

Lorraine’s Italy

italy 12 italy 13 italy 15 italy 16 Italy 1 Italy 2 Italy 3 italy 4 Italy 5 Italy 6 Italy 7 italy 8 italy 9 italy 10 italy...